slider 1slider 2Slider 3

Tin tức

image
Thư mời chào giá v/v chào giá công tác trang bị bộ bản quyền để tích hợp hệ thống điều khiển tự động dự phòng vào hệ thống Scada của XN

Thư mời chào giá v/v chào giá công tác trang bị bộ bản quyền để tích hợp hệ thống điều khiển tự động dự phòng vào hệ thống Scada của XN

image
Thư mời chào giá v/v chào giá công tác thuê đơn vị xây dựng và cập nhật hoàn thiện hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng cho các máy móc thiết bị điện - điện tự động trong trạm và các thiết bị trong danh mục an toàn lao động

Thư mời chào giá v/v chào giá công tác thuê đơn vị xây dựng và cập nhật hoàn thiện hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng cho các máy móc thiết bị điện - điện tự động trong trạm và các thiết bị trong danh mục an toàn lao động

image
Thông báo về các hình thức thanh toán tiền nước đối với khách hàng sử dụng nước sạch của Sawaco trên địa bàn huyện Cần Giờ

Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về các hình thức thanh toán hoá đơn tiền nước và phí dịch vụ của các đơn vị thu hộ hoá đơn tiền nước được áp dụng từ ngày 01 tháng 06 năm 2024

image
YCCG Trang bị máy tính xách tay cho nhân viên Ban KHVT và Ban KDDVKH 25/04/2024

YCCG Trang bị máy tính xách tay cho nhân viên Ban KHVT và Ban KDDVKH 25/04/2024


Tra cứu thông tin


Các hình thức thanh toán tiền nước

image
image
image